PADI Speciality Courses

 

PADI Specialty Programs

 

Докъде ще стигнете в своята водолазна кариера? Зависи от Вас. С помощта на програмите PADI Specialty Diver Вие можете да начертаете вашият път към натрупването на огромнa колекция от впечатляващи и разнообразни гмуркания. Несъмнено, Вашият сертификат от PADI Ви отваря пътя към морета, океани и езера, но PADI Specialty Ви отвежда в дълбини, които дълбоко ще Ви развълнуват.

Постигането на ниво PADI Specialty може да отнеме от един ден до цяла ваканция, но Вие ще започнете да се гмуркате от самото начало.

По долу са изброени многобройните специалности, които може да изучавате:

 • Altitude Diver (гмуркане при голяма надморска височина)
 • Boat Diver (гмуркане от лодка)
 • Drift Diver (гмуркане при наличие на течение)
 • Deep Diver (дълбочинно гмуркане)
 • Dry Suit Diver (гмуркане със сух костюм)
 • Dive Propulsion Vehicle (гмуркане с водолазно торпедо)
 • Multilevel Diver (гмуркане на няколко нива)
 • Night Diver (нощно гмуркане)
 • Peak Performance Buoyancy (майсторско владеене на плаваемостта)
 • Search and Recovery (търсене и изваждане на потънали обекти)
 • Underwater Naturalist (подводен натуралист)
 • Underwater Photographer (подводен фотограф)
 • Underwater Videographer (подводен видеооператор)
 • Underwater Navigation (подводно ориентиране)
 • Enriched Air Diver (гмуркане с обогатен въздух)
 • Ice Diver (гмуркане под лед)
 • Cavern Diver (гмуркане в пещери)
 • AWARE Fish Identification (разпознаване на риби по методиката AWARE)
 • Wreck Diver (гмуркане до потънали обекти).

 

http://www.bg-diving.com