Divemaster

 

PADI Divemaster

Ако Вашето увлечение по водолазният спорт е прераснало в желание това да стане вашата кариера, то курсът PADI Divemaster е първата крачка по пътя към вашето професионално израстване. Присъждането на квалификацията PADI Divemaster свидетелства за това, че водолазът:
 • Отлично владее водолазните умения.
 • Знае теоретичния материал на ниво инструктор.
 • Умее да асистира на инструктора в занятията при обучението на водолази.
 • Може да предприема адекватни мерки за обезпечаване безопасността на другите водолази.

Получавайки квалифицирания Divemaster, повечето водолази не се задоволяват с това и стават PADI инструктори. Обучението по програмата Divemaster им дава не само възможност да придобият знания и опит, но им помага да развиват качества и умения, необходими на потенциалния инструктор. За да помогне на водолазите да станат квалифицирани професионалисти, асоциацията PADI е разработила учебни материали, между които PADI Divemaster Crew-Pack - пълен набор материали към курса.

Наличието на квалификация PADI Divemaster дава право за:

 • Организиране, провеждане и контролиране процеса на гмуркане на водолази любители, както от брега, така и от лодка.
 • Помагане на PADI инструкторите при провеждане обучение на водолази по системата PADI.

За да запишете курс PADI Divemaster е необходимо:

 • Да направите и запишете минимум 20 гмуркания в открита вода до началото на занятията по програмата Divemaster, а също така да направите и регистрирате минимум 60 гмуркания в открита вода. Сред тях трябва да има нощни и дълбочинни гмуркания, подводна навигация и всичко това до получаване на сертификат PADI Divemaster.
 • Да сте навършили 18 години.
 • Да се намирате в добра физическа форма по време на занятията по гмуркане и да предоставите медицинско свидетелство, подписано от лекар.

Програмата на курса Divemaster се състои от три части:

 • Поведение във водата и оценка на изпълнението – умението да се справяте под водата с всяка ситуация и вашата издържливост са едни от основните неща, необходими при занятия с водолази.
 • Теоретична част - Темите които се разглеждат са: Физика на подводното плуване. Философия на гмуркането. Подводното плуване и околната среда. Наблюдение на курсистите в процеса на обучение. Провеждане на гмуркане и осъществяване на контрол. Планиране на гмурканията. План на действие при аварийни ситуации (техника на спасяване в местни условия). Съставяне карта на подводна местност.
 • Практична част - Тази част включва в себе си ясно структуриране на знанията, на база на които се разиграват различни сценарии и реагиране при тях. Реални учебни гмуркания по системата PADI. Подобни занятия дават възможност да се получи голям практически опит.

Получавайки квалификацията Divemaster, Вие ще можете:

 • Да контролирате и координирате гмуркането на водолазите, нямащи сертификат и участващи в програма Discover Scuba.
 • Да се занимавате с подготовката на гмуркания с цел обучение и развлечение т.е да ги планирате, организирате и координирате действията на водолазите.
 • Да преподавате курса PADI Skin Diver и издавате сертификати.
 • Да провеждате занятия от курса PADI Scuba Review със сертифицирани водолази.
 • Да се запишете на курс за инструктори.

Завършвайки успешно курса, Вие получавате идентификационна карта и диплома, свидетелстващи за придобитата квалификация и присъединяването Ви към професионалистите!

 

 

http://www.bg-diving.com