Мопанг

Потънал кораб "Мопанг"

Американски товарен параход от типа на така наречените Liberty ships. Построен от Submarine Boat (корабостроителница в Ню Джърси собственост на Electric Boat Company, по късно General Dynamics). Корабът е създаден по специална програма на U.S. Shipping Board, свързана с поръчката на 150 еднакви плавателни съда с цел компенсиране на загубите от войната. Пуснат на вода на 20.01.1920. Водоизместимост 3545 брт. Двигател от 1500 конски сили. Един винт.

 

 

Лежи в много добро състояние на десния си борд на дълбочина между 24-32 метра. Възвишение от дъното - 10 метра. Основните повреди от взрива са в носовата част на кораба. Ясно различими са надстройките, части от комина и палубата. Свободен е достъпа до трюмовете и част от каютите. Част от товара - купчина обувки, сандъци с резервни части и др. са видими в трюмовете. На място е винта с диаметър около три метра и кърмовата лебедка. По протежение на корпуса се плъзга котвената верига, потъваща в наносите по дъното. Вероятно котвата се е откачила в момента на потъването и се е намотала около кораба.

http://www.bg-diving.com