Кампидолио

 

Потънал кораб "Кампидолио"

Построен през 1909 година от Arsenale di Lloyd Austriaco, Trieste под името "KARLSBAD". Представлява пасажеро-товарен параход с водоизместимост 3819 брт., дължина 104 м., ширина 13 м., скорост 12 възела. Когато през 1919 година Триест става Италянски корабособственикът се преобразува в Lloyd Triestino, Trieste. През 1921 година параходът бива прекръстен на "CAMPIDOGLIO".

На 23 февруари 1931 г., осъществявайки маршрут Триест-Одеса, след навигационна грешка, параходът се натъква върху подводните скали на нос Акин в района на село Черноморец. В продължение на цялата 1931 година се правят неуспешни опити за спасение на кораба и товара, докато силните бури в началото на декември го разрушават безвъзвратно.

 

http://www.bg-diving.com