Assistant Instructor
 
 
Assistant Instructor

Този курс е разработен за водолази с квалификация Divemaster – той е още една крачка по пътя на израстване в кариерата. В рамките на курса PADI Assistant Instructor Вие получавате допълнителна подготовка, необходима за провеждане на упражнения и подпомагане на инструктора. Вие ще се обучите да организирате и контролирате гмурканията, като особено внимание ще се обръща на развитието на преподавателските ви умения. В програмата на курса са предвидени теми за самостоятелна подготовка, а така също теоретични и практически упражнения, на които курсистите се учат да демонстрират познанията си и да обучават по програмата PADI. За да направи процеса на обучение по-ефективен, асоциация PADI е разработила учебни материали като учебната тетрадка PADI Assistant Instructor Workbook и много други.

За да запишете курса PADI Assistant Instructor, е необходимо:

  • Да имате сертификат PADI Divemaster или еквивалентен такъв от друга призната водолазна организация.
  • Да сте навършили 18 години.
  • Да се намирате в добра физическа форма по време на занятията по гмуркане и да предоставите медицинска свидетелство, подписано от лекар.
  • Да притежавате водолазен сертификат поне от 6 месеца, а също така да сте направили и записали минимум 60 гмуркания в открита вода, като задължително трябва да има нощни и  дълбочинни гмуркания и упражнения по подводна навигация.

В програмата на курса Assistant Instructor влизат следните елементи:

  • Начини на провеждане на PADI курсовете и програмите за запознаване с гмуркането
  • Задачи за самоподготовка
  • Практически упражнения
  • Писмен изпит

Получавайки квалификация PADI Assistant Instructor Вие можете:

  • Да работите като асистент инструктор
  • Да осъществявате обучение

Успешно преминавайки курса, Вие ще получите идентификационна карта и диплома, свидетелстващи за придобитата квалификация Assistant Instructor и преминаването Ви към по-висока професионална степен!

http://www.bg-diving.com